Ðăng ký vay Online

Thông tin liên lạc

Thông tin cá nhân

Lựa chọn khoản vay

Thông tin liên lạc

Số di động

Đăng ký

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Nơi ở hiện tại của bạn

Ngày sinh

Số chứng minh nhân dân

Nghề nghiệp

Thu nhập hàng tháng

Các loại giấy tờ mà bạn có thể cung cấp

**Bạn có thể chọn cùng lúc nhiều loại giấy tờ mà bạn đang có

Tiếp theo

Lựa chọn khoản vay

Sản phẩm vay

Khoản vay

Thời hạn

Tôi đồng ý với các điều khoản của Vays và đồng ý để Vays thực hiện việc đăng ký khoản vay cho tôi.

Hoàn tất